دکتر علی جامعی

دارای بورد طب سوزنی از آمريکا

دارای بورد تخصصی جراحی عمومی

دکتر علی جامعی


دارای بورد طب سوزنی از آمریکا

دارای بورد تخصصی جراحی عمومی

آدرس :
بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر (روبروی بانک مرکزی) –
کوچه شهید آقازاده فر (اطلسی) – پلاک ۱
شماره تماس: ۲۲۲۲۰۱۱۷ – ۲۲۲۵۵۶۸۳
دکتر علی جامعی
info@dr-jamei.ir