دکتر علی جامعی

دارای بورد طب سوزنی از آمريکا

دارای بورد تخصصی جراحی عمومی

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!